Critical Incident Reporting System Serbia

Dobrodošli u CIRSS aplikaciju za prijavljivanje kritičnog incidenta u anesteziji i intenzivnoj terapiji Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije.

Korišćenjem ovog programa učestvujete u pravljenju baze podataka kritičnih incidenata koji se dešavaju tokom perioperativnog lečenja bolesnika.

Ako nije dozvoljeno da se greši, nije dozvoljeno ni da se iz grešaka uči (G.I. Rochlin)

Šta je kritični incident?

Kritični incident je svaki događaj koji bi mogao da naškodi bolesniku, a može da se izbegne promenom ponašanja i unapređenjem procesa rada. Posledica kritičnog incidenta može da bude neplanirana povreda izazvana medicinskim postupkom, a ne bolešću, koja dovodi do produženja lečenja, privremene ili trajne nesposobnosti pacijenta. Takođe, kritični incident ne mora da dovede do lošeg ishoda lečenja, međutim mogućnost da naškodi pacijentu je prisutna.

Zašto prijaviti kritični incident?

Prijavljivanje kritičnog incidenta je sredstvo za unapredjenje kvaliteta rada i bezbednosti bolesnika. U mnogim profesijama prijavljivanje incidenta se pokazalo korisnim, jer omogućava uvid u slabosti sistema.

Posebno je važno da se analizom kritične situacije daje mogućnost zainteresovanima da uče i unaprede svoju svakodnevnu praksu i radno okruženje.

Ko će imati uvid u prijavljeni kritični incident?

Prijavljivanje kritičnog incidenta je potpuno anonimno!!!

Ništa od podataka koji se unesu u bazu CIRSS ne može da se iskoristi ni u jednu drugu svrhu osim za edukativnu, za analizu i pravljenje preporuka za poboljšanje kliničke prakse.

Svi prijavljeni događaji će biti analizirani svake godine, a rezultati, zaključci i preporuke će biti dostupni javnosti, ali isključivo anonimno.

Neće biti mogućnosti da se na osnovnu objavljenih rezultata utvrdi identitet pacijenta ili osobe koja je incident prijavila.

Aplikacija je kreirana tako da se čuva anonimnost pacijenata i učesnika u kritičnom incidentu. Uneti podaci biće dostupni samo ovlašćenim administratorima.

Prijavite kritični incident